Sportlab – Pro 17-Dione (Testobooster)

Suggested Use:
As a dietary supplement, take 1 capsules two times daily.
Do not use for longer than 8 weeks i a row, followed by a break of at least 4 weeks.
Do not use this product if you are a competiting athlete or if you are under 18 years old.

Capsules per container: 40 or 90
Servings (of 1 capsules) per container: 40 or 90

Ingredients: Androsta- 3,5-dien-7, 17 dione (50mg per capsule). Capsule: Gelatine, titandioxide. Fillers: Microcrystalline cellulose.


Sportlab – Pro 17-Dione (Testobooster)

PRO 17-dione är en helt naturlig metabolit av 7-keto DHEA.

Fördelar med PRO 17-dione?

* Torrare och hårdare muskelmassa!
* Lägre kortisol nivåer.
* Anti Aromatas = förhindrar omvandling av Testosteron till Östrogen

Vi rekommenderar att du ”stackar” med 6 kapslar av Sportlab DAA eller Sportlab Testogrowth.

Ingredienser:
Androsta- 3,5-dien-7, 17-dione (50mg per kapsel) Kapsel: Gelatin, titandioxid, Fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa

Dosering: 1 kapsel 1 gång per dag.
Använd ej längre än 8 veckor i sträck följt av ett uppehåll på minst 4 veckor. Ska ej användas av tävlande idrottare eller personer under 18 år.

Antal serveringar á 1 kapslar per burk: 40 eller 90
Antal kapslar per burk: 40 eller 90

Kosttillskott: Bör inte användas som alternativ till
en variationsrik kost. Förvaras oåtkomligt för barn.