Sportlab – Synephrine Boost

Ingredients: Tablet excipients (microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silicon oxide), Synephrine HCL

Suggested Use: As a dietary supplement, take 1 tablet per day.

Dietary supplements: Do not substitute a varied diet, recommended dose should not be exceed. Store in a cool and dry place away from children

Tablets per container: 100
Servings per container: 100


Sportlab – Synephrine Boost

Dosering: 1 tablett per dag. Dosen skall inte överskridas
Antal tabletter per burk: 100
Antal dagsdoseringar per burk: 100

Ingredienser: Tabletthjälpmedel (Mikrokristallin cellulosa, magnesiumsterat, kiseloxid), Synefrin HCL

Innehåll per dagsdos (1 tablett)
Synefrin HCl: 48,6 mg (varav synefrin 40mg)

Kosttillskott: Bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Överdosering kan medföra hälsorisker. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i rumstemperatur med stängt lock. Rekommenderas ej till dig som har högt blodtryck, hjärtproblem, är gravid eller ammar.

Synephrine